PODPORTE NÁS 2% z vašich daní

Vážení priatelia!

Nadácia DeDo už 22 rokov svojimi inováciami v oblasti starostlivosti a bývania pre rodiny a deti v ohrození mení oblasť sociálnych služieb na Slovensku. Našu pozornosť venujeme prevažne najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Spoločne s naším partnerom Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prinášame riešenia šité na potreby rodín a detí čeliacich chudobe a náročným životným situáciám. Tým, že rodiny v ohrození dostanú možnosť bývať a majú podporu odborníkov, ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie, zabraňujeme vyňatiu detí do detských domovov a tým im zvyšujeme šancu na plnohodnotný život s rodinným zázemím a bezpečným domovom. Rovnako podporujeme mladých ľudí odchádzajúcich z detských domov, ktorým umožňujeme štúdium a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom štipendií, ale aj poskytnutím zázemia v domovoch na pol ceste počas obdobia ich prípravy na samostatný život. Ďakujeme, že nám v tom pomáhate a pozývame Vás, aby ste v tom pokračovali.

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU
Pre potreby chudobných rodín s deťmi v náročných životných situáciách

BÝVANIE A SPREVÁDZANIE
Strecha nad hlavou a podpora odborného tímu tvoria základ pre bezpečný domov

VZDELÁVANIE A ROZVOJ
Štipendijná podpora a zlepšenie pracovných zručností sú štartom do samostatného života

Čomu sa venujeme a na čom nám záleží

Identifikačné údaje pre poukázanie 2% z dane

Názov organizácie: NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov
Sídlo: Hemerkova 1317/28, 04023 Košice
Právna forma: Nadácia
IČO: 30 688 388

Tlačivo – Vyhlásenie FO si môžete stiahnuť TU

Postup krokov pre poukázanie 2% pre zamestnancov
Postup krokov pre poukázanie 2% pre FO, ktoré si sami podávajú daňové priznanie
Postup krokov pre poukázanie 1% (2%) pre PO

Ďakujeme za Vašu podporu

Nič by sme nedokázali sami. Iba vďaka Vašej podpore môžeme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú!