AKO pomôcť

Naše projekty môžete podporiť finančným darom na číslo účtu
IBAN / SK10 1100 0000 0026 6311 0007

Môžete nám darovať 2% z Vašich daní
Identifikačné údaje pre poukázanie 2% z dane:

Názov organizácie: NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov
Sídlo: Hemerkova 28, 04023 Košice – Sídlisko KVP
Právna forma: Nadácia
IČO: 30 688 388

ĎAKUJEME!