Poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v krízových životných situáciách od roku 2016 s rozšírenou kapacitou 80 osôb. Po centrách v Dunajskej Lužnej, Košiciach a Jasove, sa ďalším dôležitým miestom pre vybudovanie takéhoto centra ukázalo mesto Prešov, kde takýto typ zariadenia doposiaľ chýbal. Po roku a pol príprav sa v máji  2012 po vydaní a správoplatnení stavebného povolenia začala rekonštrukcia objektu bývalej materskej škôlky. Základnému kameňu rekonštrukcie budovy krízového centra slávnostne požehnal JCLic. Juraj POPOVIČ, vikár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, dňa 4. mája 2012.

Centrum Dorka v Prešove, po rekoštrukcii prvej časti centra, od apríla 2013 poskytuje pomoc a prístrešie matkám, otcom a ich deťom v zariadení núdzového bývania a v centre akútnej pomoci. Slávnostné otvorenie prvej časti centra sa, s požehnaním prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ, uskutočnilo dňa 25. marca 2013. Zariadenie núdzového bývania, ktoré je v nepretržitej prevádzke, umožňovalo prijať 20 – 30 osamelých rodičov s deťmi, v súčasnosti je kapacita centra 80 osôb. V časti centra funguje aj denný stacionár Svetielko, v ktorom nachádza útočisko 10 kombinovane postihnutých detí. Stacionár spravuje o.z. Viera-nádej-láska.

Rekonštrukciu ostávajúcich dvoch pavilónov sme vďaka pomoci mnohých partnerov a darcov dokončili v roku 2016. V týchto priestoroch  pomáhame ďalším 50-tim matkám, otcom a deťom, ktorým hrozí rozpad rodiny kvôli ťažkej životnej situácii.