Dostala množstvo prianí i krásnych slov podpory, ktoré boli pre ňu veľkým povzbudením. No vďaka tomu, že sa vyzbierali aj finančné prostriedky, začalo sa postupne pracovať na skvalitnení života pani Vladimíry a jej detí.

Odborný team, ktorý sa venuje jej sprevádzaniu, začal s postupným splácaním dlhov. Podarilo sa uhradiť dlh na zdravotnom poistení, čo jej umožnilo začať riešiť zdravotné problémy /doteraz mala nárok len na akútnu neodkladnú starostlivosť/.

Právnik analyzuje a preveruje, aká je relevantnosť jej dlhov, teda či nedošlo k protizákonným navýšeniam či nezákonným penalizáciám zo strany exekutorských úradov. Pripravuje sa podanie návrhu na súd na rozdelenie bezpodielového vlastníctva manželov, pretože doterajšie všetky dlhy exekútori vymáhajú od pani Vladimíry, keďže jej manžel nikde nepracuje tak jej ich automaticky pričlenili.

Pani Vladimíra dostala niekoľko ponúk na bývanie /žiaľ ďaleko od Košíc, kde má ona aj jej deti vybudované zázemie/. Dostala niekoľko ponúk na prácu na trvalý pracovný pomer. No prácu na trvalý pracovný pomer jej ponúkol aj súčasný zamestnávateľ, čo s radosťou prijala. Našim spoločným plánom je zbaviť ju dlhov /ich zreálnením, v rámci možností uhradením časti dlžnej sumy a nastavením reálnych splátok na zvyšok, pomôcť jej dať sa do poriadku po zdravotnej stránke a pomôcť jej následne riešiť samostatné bývanie.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí boli ochotní pani Vladimíre pomôcť.