Projekt „Inovujeme sa!” a projekt „Dorka Bags” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Projekt „Výpravy za poznaním a hrou alebo Nech sa nám netúlajú!” podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis.

Finančná podpora projektov Nadácie DEDO.

logo VSE_rgb

Partner pri budovaní centier pomoci

Úsmev ako dar

Partner pri budovaní centier pomoci

Finančná podpora projektu Jasov III – Starostlivé bývanie

Tory Consulting

© Nadácia DEDO, Hemerkova 28, 040 23 Košice