Projekt Inovujeme sa!, podporený grantom ACF, umožnil Nadácii DEDO systematicky pracovať na jej transformácii z organizácie známej prostredníctvom jej projektov na nadáciu s vlastnou rozpoznateľnou značkou. Viditeľným znakom a prejavom oveľa zásadnejších zmien je rebranding samotnej Nadácie DEDO, ale aj ňou založených organizácií. V priebehu októbra spustí nadácia novú webstránku a začne intenzívnejšie komunikovať so svojimi podporovateľmi a individuálnymi a firemnými donormi prostredníctvom newslettra a facebookovej stránky.

Najvýznamnejšou októbrovou aktivitou je charitatívna kampaň Pomáhať je šupa!, ktorú bude Nadácia DEDO realizovať počas celého mesiaca v spolupráci so spoločnosťou LABAŠ s.r.o. v sieti 29 obchodov Fresh Plus. Výťažok z kampane (10% z maloobchodnej ceny predaných banánov) bude použitý na rozvoj kľúčového projektu Nadácie DEDO – projektu Starostlivé bývanie, ktorý spája sociálne nájomné bývanie s odbornou podporou. Partnerstvo spoločnosti LABAŠ s.r.o. a Nadácie DEDO je unikátne v niekoľkých smeroch – spája obchodnú spoločnosť a mimovládnu organizáciu; obe organizácie pôsobia prioritne na východe Slovenska, takže sú príkladom výnimočného regionálneho
partnerstva; kampaň je výsledkom dlhodobej spolupráce; organizácie sa spojili s cieľom pomáhať, čo je vyjadrené priamo v názve kampane „Pomáhať je šupa!“ Kampaň má niekoľko sprievodných podujatí a zákazníci siete Fresh Plus majú možnosť okrem nákupu banánov podporiť nadáciu aj priamym darom zaslaným prostredníctvom darovacej stránky. Kampaň Pomáhať je šupa! je jednou z aktivít, ktorej cieľom je diverzifikovať financovanie nadácie a posilniť jej financovanie aj z iných ako z verejných zdrojov. Práve dary individuálnych a firemných donorov umožnia nadácii investovať do rozvoja inovatívnych projektov, ktorých cieľom je hľadanie nových riešení existujúcich pálčivých
sociálnych problémov.

„Projekt ‘Inovujeme sa!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.