Kto sme

NADÁCIA DeDo – solidarita s deťmi z detských domovov oslávila v roku 2017 svoje 20-te výročie. V prvých rokoch existencie bolo hlavným účelom podpora vzdelávania detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia formou poskytovania štipendií.

Posledných 11 rokov sa nosným cieľom stalo budovanie centier na pomoc deťom a rodinám v zlej životnej situácii a na pomoc mladým dospelým po odchode z detských domov. Zameriavame sa na pomoc deťom a rodinám. Chceme prispieť k tomu, aby sa rodiny postavili na svoje vlastné nohy a vrátili späť do normálneho života.

Orgány nadácie

Správna rada:
RNDr. Jozef Ondáš, PhD. - predseda
Radoslav Dráb. - člen
Prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD. - člen
Správca nadácie: Mgr. Katarína Trembuláková
Revízor: RNDr. Eva Majerčínová

Činnosti nadácie

a) prispievame na vzdelávanie detí s nariadenou ústavnou výchovou, sirôt a polosirôt,

b) podporujeme stredoškolské, vysokoškolské a iné vzdelávanie, zabezpečujeme integráciu cieľovej skupiny do občianskeho života,

c) organizujeme verejné akcie a zhromaždenia, podporujeme progresívne myšlienky a podnety v oblasti vzdelávania,

d) organizujeme konferencie, workshopy, prednášky, školenia a iné podobné podujatia pre odbornú a laickú verejnosť,

e) budujeme centrá pomoci, ktoré poskytujú starostlivosť osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách.

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať, patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom...