Poslaním nadácie je budovanie centier na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách. V ťažkej životnej situácii sa dnes ocitá stále viac a viac rodín. Vážne ochorenie, strata práce, rozchod manželov, zákernosť závislostí a nefunkčné vzťahy v širšej rodine sú dôvodmi, prečo na naše dvere neustále klopú rodiny v ohrození. Pomáhame ešte skôr, ako im hrozí vyňatie dieťaťa a jeho umiestnenie v detskom domove, a tým predchádzame rozpadu rodiny.

Trvá totiž príliš dlho, kým sa dieťa môže vrátiť späť. Práve preto vyhľadávame možnosti bývania, okamžitou materiálnou a finančnou pomocou zmierňujeme chudobu rodín a dlhodobým sprevádzaním hľadáme s rodinou cestu zlepšenia ich životnej situácie.

V najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska budujeme centrá pripravené v ktorúkoľvek hodinu prijať rodinu s deťmi v núdzi. Čo tieto rodiny potrebujú je bezpečie, strecha nad hlavou, odborná pomoc, ľudská blízkosť a nádej. V Prešove, Košiciach, Jasove
a Zvolene sme takto pomohli už 250 ľuďom. Aby sme vytvorili možnosť sprevádzať tieto rodiny dlhodobo a tak zabrániť opätovnému zhoršeniu ich situácie, vybudujeme v roku 2018 štyri jednoduché bytové jednotky v Košiciach – Šaci, ktoré poslúžia ako model pre rozvoj sociálneho bývania pre chudobné rodiny na Slovensku.

Vďaka Vašim 2%:
• Vrátime deti do pôvodných rodín.
• Pomôžeme rodinám v kríze postaviť sa na vlastné nohy, aby ich deti nemuseli putovať do detských domovov.
• Pomôžeme odchovancom detských domovov cez štipendijné programy nadobudnúť vzdelanie a tým zvýšit ich šance na začlenenie sa do života.
• Dokončíme výstavbu nových krízových centier pre rodiny a mladých dospelých, aby mohli začať nový život.
• Pokúsime sa cez sociálne podnikanie vrátiť ľuďom v krízovej situácii pracovné návyky, potrebnosť a finančnú stabilitu.

INFORMÁCIA AKO DAROVAŤ 2% (3%) DANE
Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech NADáCIE DeDo poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od NADÁCIE DeDo. Kontakt: trembulakova@nadaciadedo.sk
3. Vypíšte svoje údaje /údaje o daňovníkovi/ do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú poukazujete.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Identifikačné údaje pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:
Názov organizácie: NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov
Sídlo: Hemerkova 1317/28, 040 23 Košice
Právna forma: nadácia
IČO: 30 688 388

ĎAKUJEME!