Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Projekt "Rodinou aj cez prekážky" v Centre Dorka Prešov

vzdelavanieCieľom Nadácie DeDo je vzdelávať a podporovať vzdelávanie detí v detských domovoch, sirôt, polosirôt, rodín v kríze a sociálne slabších rodičov.Zároveň Nadácia DeDo podporuje a pomáha budovať centrá na pomoc týmto cieľovým skupinám po celom Slovensku.

Projekt "Rodinou aj cez prekážky" je zameraný na zvýšenie rodičovských zručností a prevenciu pred odobraním dieťaťa z rodiny v Centre pre obnovu rodiny Dorka v Prešove.

V období od októbra 2014 do januára 2015 bol podporený v rámci grantového programu Zamestnanecké projekty Nadácie Volkswagen.Skupinu matiek na pravidelných týždňových stretnutiach sprevádzala psychologička - terapeutka.Okrem skupinovej práce veľkým prínosom boli aj individuálne konzultácie o špecifickách problémoch matiek.

Skupinové stretnutia boli zamerané na:

- spoznávanie svojich vlastných silných stránok a potrieb v úlohe rodiča,
- prepojenie toho, ako súvisia moje skúsenosti z detstva a dospelosti s tým, akým som ja rodičom pre svoje deti,
- preskúmanie momentálnej situácie rodiny a čo v tejto chvíli potrebujú deti a ako im to môžem dať,
- potreby detí a ako sú napĺňané rodinou/rodičmi,
- vývin dieťaťa, jeho jednotlivé štádiá a potreby dieťaťa v danom štádiu,
- nevyhnutnosť vzťahovej väzby (pripútania) pre optimálny vývin dieťaťa.

Po troch mesiacoch vidíme zmeny v správaní a prístupe matiek k deťom. Vo vzdelávanií a podpore týchto matiek budeme naďalej pokračovať aj po ukočení tohto projektu.
logo nadacia volkswagen web

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com