Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Výťažok zo zbierky Vianoce s Úsmevom 2017 pomôže deťom a rodinám v núdzi

Vianoce s Úsmevom 2017NADÁCIA DeDo v spolupráci so svojimi partnermi, najmä so Spoločnosťou Úsmev ako dar buduje na Slovensku centrá pomoci a sociálne bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Rovnako sa neustále venuje aj štipendijnému programu na podporu študentov vysokých a stredných škol zo sociálne slabého prostredia.

Verejná finančná zbierka "Vianoce s Úsmevom 2017" sa konala v termíne od 4. do 17. decembra 2017 v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a strednými školami na celom území Slovenska, konkrétne v 35 mestách.

Do zbierky sa zapojilo 76 stredných škôl a 1 079 študentov a dobrovoľníkov. Všetkým zapojeným školám a študentov ĎAKUJEME! Celková vyzbieraná suma činila 18 864,19 EUR. Taktiež ďakujeme Tatra banke za ústretovosť a pomoc pri bankových operáciách spojených so zbierkou. Výťažok tejto zbierky bude použitý na priamu pomoc rodinám v núdzi, štipendijnú podporu a pokračovanie rekonštrukcie krízového centra Vincentínum v Košiciach - Šaci. 

 

 

 

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com