Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Ako pomôcť


Naše projekty môžete podporiť:

◊ poukázaním 2% dane z príjmov
◊ finančnou podporou 
◊ nefinančnou podporou

Identifikačné údaje pre poukázanie 2% z dane:

Názov organizácie:   Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov
Sídlo:    Hemerkova 28, 04023 Košice - Sídlisko KVP
Právna forma:     Nadácia
IČO:      30 688 388


Ak sa rozhodnete pomôcť finančne akoukoľvek sumou, podporíte naše projekty.
Číslo účtu / IBAN / SK10 1100 0000 0026 6311 0007

ĎAKUJEME!

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com