Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

O Nadácii DeDo

Poslaním nadácie je budovanie centier na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým dospelým po ukončení  ústavnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách.

Ďalším poslaním Nadácie DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov je podporiť vzdelávanie detí s nariadenou ústavnou výchovou,  a tým, ktorí vzdelanie ako aj ústavnú výchovu už ukončili, pomôcť sa zaradiť do občianskeho života poskytovaním sociálneho poradenstva a prevencie.

Nadácia vznikla v roku 1997. V prvých rokoch existencie bolo v rámci tejto podpory vyplatených na jedného študenta v priemere 220 EUR ročne, čo za dobu poskytovania štipendií predstavuje 56 500 EUR. 

Verejnoprospešný účel nadácie:

a)    organizovať a finančne zabezpečovať výstavbu centier na poskytovanie sociálnych služieb,  ktoré poskytujú starostlivosť osamelým rodičom, rodinám v kríze, mladým   dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách,
b)    z prostriedkov nadácie prispievať na vzdelávanie detí s nariadenou ústavnou výchovou, sirôt a polosirôt,
c)    podporovať stredoškolské, vysokoškolské a iné vzdelávanie, zabezpečovať integráciu cieľovej skupiny do občianskeho života,
d)    organizovať a finančne zabezpečovať verejné akcie a zhromaždenia, podporovať progresívne myšlienky a podnety v oblasti vzdelávania,
e)    organizovať a finančne zabezpečovať konferencie, workshopy, prednášky, školenia a iné podobné podujatia pre odbornú a laickú verejnosť.

Orgány nadácie:

1. Správna rada
2. Správca nadácie
3. Revízor

Štatutárny  zástupca: správca nadácie

Správna rada:
Predseda: RNDr. Jozef Ondáš, PhD. 
Člen: Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
Člen: Radoslav Dráb

Správca nadácie: Mgr. Katarína Trembuláková

Revízor: RNDr. Eva Majerčinová

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com