Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Dom sv. Lazara - útulok

Dom sv. LazaraCieľom tohto útulku je poskytovanie komplexnej podpory pre osamelé tehotné ženy a  rodičov, alebo rodičov s deťmi a mládež vychádzajúcu v dospelom veku z detských domovov a nefunkčných rodín, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Zámerom útulku je zamerať svoju pozornosť nielen na telesnú zložku ich osobnosti, ale aj duševnú a duchovnú. Sprostredkovať cieľovej skupine nielen bývanie a pracovnú terapiu, ale aj overené spôsoby vedenia a spravovania svojho času. Pomôcť objaviť vlastnú identitu a miesto v živote.

Čítať ďalej...

Centrum Dorka Zvolen

Dorka Zvolen - budovaToto centrum poskytuje pomoc a prístrešie mladým dospelým po ukočení ústavnej starostlivosti a matkám, otcom a ich deťom, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Rekonštrukcia objektu začala v novembri 2012. Centrum bolo slávnostne otvorené 18. marca 2013 a jeho priestory posvätil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Kapacita domova na pol ceste pre mladých, ktorí opustili detské domovy, je 11 miest. Kapacita zariadenia núdzového bývania pre rodiny v ťažkých životných situáciách je 8 miest.

Čítať ďalej...

Centrum DORKA Prešov

Dorka Presov 221012 2Nadácia DeDo v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar spoločne budujú na celom Slovensku dnes už preukázateľne efektívnu sieť centier na pomoc rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detských domovov. Po centrách v Dunajskej Lužnej, Košiciach a Jasove, sa ďalším dôležitým miestom pre vybudovanie takéhoto centra ukázalo mesto Prešov, kde takýto typ zariadenia doposiaľ chýbal. Po roku a pol príprav sa v máji  2012 po vydaní a správoplatnení stavebného povolenia začala rekonštrukcia objektu bývalej materskej škôlky. Základnému kameňu rekonštrukcie budovy krízového centra slávnostne požehnal JCLic. Juraj POPOVIČ, vikár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, dňa 4. mája 2012.

Čítať ďalej...

Sociálny dom sv. Norberta Jasov

Sociálny dom v JasoveV tesnej blízkosti Košíc v obci Jasov sme dokončili 4 krízové byty tohto nášho malého krízového centra, ktoré slúžia rodinám s väčším počtom detí, a ktoré vzhľadom na svoju životnú situáciu nevedia získať iné sociálne bývanie, no starostlivosťou o deti patria k zodpovedným a dobrým rodičom. Budova je darom od Rádu premonštrátov - Opátstva Jasov.

Čítať ďalej...

Krízové stredisko Rožňava

KS RožňavaKrízové stredisko v Rožňave sme vybudovali  v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar a sestričkami Saleziánkami ako veľmi potrebný prvok na pomoc deťom na Gemeri - v oblasti zmietanej najmä kvôli vysokej nezamestnanosti, ktorá spôsobuje zlyhávanie rodín a následné sociálne problémy, ktorých obeťou sú najmä deti. Jeho kapacita umožňuje poskytnúť prístrešie a prostredie blízke skutočnej rodine desiatim deťom, ktoré museli byť vyňaté z nevhodného rodinného prostredia, ktoré ohrozovalo ich život, školskú dochádzku či vývoj.

Čítať ďalej...

Centrum DORKA Košice

Centrum DorkaVíziou neziskovej organizácie Dorka je vybudovať sieť zariadení, ktoré budú spoľahlivým zázemím pre deti, mladých dospelých a rodiny v ohrození. Klientom ponúkame nielen strechu nad hlavou a podmienky pre naplnenie ich základných životných potrieb, ale predovšetkým priestor na rozvíjanie osobnostných predpokladov preúspešnú sebarealizáciu. V tomto smere im poskytujeme veľa podporných programov a aktivít. Ku klientom pristupujeme individuálne a osobne so zreteľom na ich sociálnu situáciu, zdravotný stav, mentálnu úroveň a udalosti, ktoré ich vživote postretli. Stávame sa ich sprievodcami pri hľadaní východiska z ťažkej životnej situácie.

Čítať ďalej...
Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com