Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Krízové stredisko Rožňava

KS RožňavaKrízové stredisko v Rožňave sme vybudovali  v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar a sestričkami Saleziánkami ako veľmi potrebný prvok na pomoc deťom na Gemeri - v oblasti zmietanej najmä kvôli vysokej nezamestnanosti, ktorá spôsobuje zlyhávanie rodín a následné sociálne problémy, ktorých obeťou sú najmä deti. Jeho kapacita umožňuje poskytnúť prístrešie a prostredie blízke skutočnej rodine desiatim deťom, ktoré museli byť vyňaté z nevhodného rodinného prostredia, ktoré ohrozovalo ich život, školskú dochádzku či vývoj.

Zákonná doba šiestich mesiacov maximálneho pobytu dieťaťa u nás nám dáva časový priestor na prácu s jeho biologickou rodinou s cieľom upraviť podmienky v rodine tak, aby bola bezpečnou pre návrat dieťaťa späť. V prípade, že to nie je možné vrátiť dieťa do biologickej rodiny, vyhľadávame pre takéto dieťa rodinu náhradnú.

Od 1. januára 2013 došlo k osamostatneniu Krízového strediska v Rožňave a bol vytvorený samostatný subjekt Dominika,n.o.

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com