Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Centrum DORKA Prešov

Dorka Presov 221012 2Nadácia DeDo v spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar spoločne budujú na celom Slovensku dnes už preukázateľne efektívnu sieť centier na pomoc rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detských domovov. Po centrách v Dunajskej Lužnej, Košiciach a Jasove, sa ďalším dôležitým miestom pre vybudovanie takéhoto centra ukázalo mesto Prešov, kde takýto typ zariadenia doposiaľ chýbal. Po roku a pol príprav sa v máji  2012 po vydaní a správoplatnení stavebného povolenia začala rekonštrukcia objektu bývalej materskej škôlky. Základnému kameňu rekonštrukcie budovy krízového centra slávnostne požehnal JCLic. Juraj POPOVIČ, vikár Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, dňa 4. mája 2012.

Centrum Dorka v Prešove, po rekoštrukcii prvej časti centra, od apríla 2013 poskytuje pomoc a prístrešie matkám, otcom a ich deťom v zariadení núdzového bývania a v centre akútnej pomoci. Slávnostné otvorenie prvej časti centra sa, s požehnaním prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ, uskutočnilo dňa 25. marca 2013. Zariadenie núdzového bývania, ktoré je v nepretržitej prevádzke, umožňuje prijať 20 - 30 osamelých rodičov s deťmi. V časti centra funguje aj denný stacionár Svetielko, v ktorom nachádza útočisko 10 kombinovane postihnutých detí. Stacionár spravuje o.z. Viera-nádej-láska.

Ostávajúce dva pavilóny, predtým opusteného objektu materskej škôlky, postupne rekonštruujeme a stále hľadáme podporu. Ak sa nám to spoločne podarí, pomôžeme ďalším 50-tim matkám, otcom a deťom, ktorým hrozí rozpad rodiny.

REkonštrukčné práceOtvorenie centra

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com