Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Centrum Dorka Zvolen

Dorka Zvolen - budovaToto centrum poskytuje pomoc a prístrešie mladým dospelým po ukočení ústavnej starostlivosti a matkám, otcom a ich deťom, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Rekonštrukcia objektu začala v novembri 2012. Centrum bolo slávnostne otvorené 18. marca 2013 a jeho priestory posvätil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Kapacita domova na pol ceste pre mladých, ktorí opustili detské domovy, je 11 miest. Kapacita zariadenia núdzového bývania pre rodiny v ťažkých životných situáciách je 8 miest.

Vzhľadom na neutešenú sociálnu situáciu v regióneje o služby centra veľký záujem. Kľúčom výberu klientov je akútnosť ohrozenia dieťaťa – ohrozenia jeho života, zdravia či hrozba vyňatia z rodiny. Ľudia v existenciálnej núdzi tu získajú viac než len strechu nad hlavou. Získajú šancu na lepší život. Zvykneme mu hovoriť „normálny“, ale to, čo je pre mnohých samozrejmosťou, je pre iných vzácnosťou.

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com