Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Dom sv. Lazara - útulok

Dom sv. LazaraCieľom tohto útulku je poskytovanie komplexnej podpory pre osamelé tehotné ženy a  rodičov, alebo rodičov s deťmi a mládež vychádzajúcu v dospelom veku z detských domovov a nefunkčných rodín, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Zámerom útulku je zamerať svoju pozornosť nielen na telesnú zložku ich osobnosti, ale aj duševnú a duchovnú. Sprostredkovať cieľovej skupine nielen bývanie a pracovnú terapiu, ale aj overené spôsoby vedenia a spravovania svojho času. Pomôcť objaviť vlastnú identitu a miesto v živote.

Formovať v nich pozitívne hodnoty a návyky, podporovať rozvoj rodičovských zručností, prehlbovať lásku ku vzdelaniu, k práci, k spoločnosti v ktorej žijú i k životnému prostrediu. Motivovať ich k zodpovednému prístupu k životu, k plneniu si zverených úloh a povinností  s cieľom úspešne začleniť sa a osamostatniť sa do reálneho života.  

Projekt útulku Domu sv. Lazara  má ambíciu v začiatočnom štádiu pomôcť 10 klientom aj keď kapacita útulku je 20 klientov.  Pridaná hodnota tohto projektu je v tom, že starostlivosť o týchto klientov bude zabezpečená aj prostredníctvom tradičnej kompletnej rodiny, ktorá bude vykonávať koučing a mentoring klientov. Služby klientom budú sprístupnené v zimných mesiacoch tohto roku.

Partneri projektu:
Vojenský a špitálny rád sv. Lazára z Jeruzalema – Veľký Bailiwick Slovensko, Gréckokatolícka eparchia Košice, SPDDD Úsmev ako dar, Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovoch, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj.

Dom sv. Lazara - plán rekonštrukcie

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com