Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Sociálny dom sv. Norberta Jasov

Sociálny dom v JasoveV tesnej blízkosti Košíc v obci Jasov sme dokončili 4 krízové byty tohto nášho malého krízového centra, ktoré slúžia rodinám s väčším počtom detí, a ktoré vzhľadom na svoju životnú situáciu nevedia získať iné sociálne bývanie, no starostlivosťou o deti patria k zodpovedným a dobrým rodičom. Budova je darom od Rádu premonštrátov - Opátstva Jasov.

Prvá rodina žije v tomto dome už od roku 2011, kedy sa podarilo uviesť do prevádzky prvý byt. Ekonomickou súčasťou filozofie je hradenie si nákladov spojených s užívaním všetkých bytov samotnými nájomcami. Je to aj hmatateľný dôkaz toho, či dokážu stáť na svojich vlastných nohách ako rodina minimálne po ekonomickej stránke. Rodinám v tomto sociálnom dome však bude naďalej poskytované sociálne poradenstvo a intervencia v prípade potreby, nie však nepretržite, tak ako to bolo počas ich pobytu v krízových zariadeniach.

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com