Budujeme centrá na pomoc rodinám v kríze
Centrum Dorka v Prešove pomáha rodinám v núdzi
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove umožňuje dlhodobejšie bývanie osamelým rodičom s deťmi alebo rodinám po skončení krízovej intervencie poskytnutej v krízovom centre
Centrum vo Zvolene pomáha mladým po odchode z detského domova a rodinám v núdzi

Štipendijný program

V rokoch 1997 až 1999 sme poskytovali štipendium pre domovákov študujúcich na vysokých školách. Každoročne sme takto pomohli priemerne 35 študentom z detských domovov celkovou sumou 250 000 Sk. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci takmer všetci získali vysokoškolské vzdelanie, ktoré im významne pomohlo nájsť si prácu.

Copyright (c) Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov.
Designed by olwebdesign.com