Len za spoločného úsilia Katolíckeho hnutia žien Slovenska, organizácie Áno pre život, n.o., Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR mohla Nadácia Dedo a Spoločnosť Úsmev ako dar slávnostne otvoriť ďalšie Centrum pomoci Dorka tentokrát v Ružomberku na strednom Slovensku. Prenajatý dom od organizácie Áno pre život, n.o. prešiel dôkladnou rekonštrukciou a doplnením potrebného vnútorného vybavenia vďaka známej pôstnej aktivite – tzv. Pôstnej polievke organizovanej pod názvom Podeľme sa! už tradične Katolíckym hnutím žien Slovenska. „Podľa skutkov ich poznáte“, povedala známe slová Mária Demeterová, predsedníčka KHZS.

Chcela sa takto poďakovať dobrodincom z celého Slovenska, ktorí dobrým skutkom prispeli na vznik tohto potrebného diela. Toto centrum bude poskytovať pomoc a útočisko mladým dospelým a ich rodinám.  Celú rekonštrukciu viedol otec Juraj Malý, SDB, ktorý bude aj správcom tohto novovzniknutého centra. Centru požehnal otec Bartolomej Juhás, generálny vikár Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Otvorenia centra sa zúčastnila aj pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, ktorú všetci zapojení organizátori tohto diela poprosili o podporu tohto centra v budúcnosti.