Nadácia DEDO získaním grantu v rámci programu Active Citizen Fund – Slovakia financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, známeho tiež ako „nórske fondy“, dostala možnosť intenzívne jeden rok pracovať nie len na rozvoji svojich programov a aktivít, ale aj na posilnení svojich kapacít a riadenia, posilnení svojej značky a tiež na stabilizácii a priamom posilnení svojho financovania prostredníctvom rozvoja fundraisingových aktivít.

S naším partnerom Seesame sme sa v prvých týždňoch realizácie projektu zamerali na misiu a víziu Nadácie DEDO, ktorá pôsobí na Slovensku už 22 rokov. Na spoločnom workshope sme nanovo sme definovali našu misiu a hlavný „statement/ claim“ nadácie, upravili sme názov nadácie a pripravili sme rozsiahly redizajn loga nadácie a organizácií ňou založených. Nadácia samotná nebola doteraz veľmi známa, verejnosť oveľa lepšie pozná jej jednotlivé aktivity. Radi by sme dosiahli to, aby naši partneri a podporovatelia vedeli, kto za nimi stojí. Veríme, že „rodina patrí domov“, a radi by sme vytvorili sieť jednotlivcov a organizácií, ktorí majú rovnaké presvedčenia a ktorí sa rozhodnú nás pri napĺňaní tejto misie podporovať.

Nadácia za posledný rok svojej činnosti výrazne rástla, a to počtom zamestnancov, rozsahom aktivít, či množstvom a variabilitou zdrojov na rozvoj našich priorít. Aby sme tento rast dokázali zvládnuť, používame v tomto procese riadenie zmeny, ktorého súčasťou je aj novodefinovaný systém internej komunikácie, definovanie konkrétnych cieľov nadácie a všetkých jej pracovníkov na najbližších 18 mesiacov, ako aj koučing, ktorý má každému členovi tímu pomáhať posilniť jeho zručnosti a nám spoločne ako tímu nadáciu stabilizovať a vedome a systematicky rozvíjať. Cieľom je zvyšovať kvalitu riadenia nadácie, čo je významný stabilizačný faktor, ktorý nám umožní ešte efektívnejšie a viac pomáhať.

Jednou z prvých komunikačných aktivít bola príprava výročnej správy za minulý rok, ktorá zachytáva počiatky transformačného procesu nadácie, ktorý sme začali ešte minulý rok. V najbližších mesiacoch sa zameriame na prípravu komunikačných a fundraisingových aktivít, ktoré umožnia, aby sa s našou organizáciou oboznámili širšie skupiny potenciálnych partnerov a podporovateľov a aby vznikli ďalšie partnerstvá, ktoré nám umožnia rozvíjať naše projekty.

Jednou zo zásadných aktivít, ktoré začneme realizovať v najbližších týždňoch, je spracovanie koncepcie Starostlivého bývania. Starostlivé bývanie je aktuálne našim kľúčovým rozvojovým projektom, ktorý má ambíciu byť jedným z modelových riešení, ktoré by na Slovensku umožnili ukončovať bezdomovectvo. Ja venovaný najmä rodinám s deťmi a mladým dospelým po odchode z náhradnej starostlivosti, ktorí sú v bytovej núdzi a ktorí už zažili ohrozenie, resp. priamo situáciu bezdomovectva. Práve pre nich je určené sociálne nájomné bývanie, ktoré budujeme na východnom Slovensku. Keďže projekt je inšpirovaný prístupom Housing First (Bývanie ako prvé), aj v našom prípade je súčasťou poskytovania bývania aj sprevádzanie, ktoré je zabezpečené naším multidisciplinárnym tímom odborníkov z rôznych oblastí, ktoré rodinám pomáhajú pri riešení ich komplexných potrieb. Jednou z prvých prezentačných aktivít bola účasť na 2. okrúhlom stole k prestupnému bývaniu organizovanom Inštitútom pre výskum práce a rodiny dňa 3. júla 2019 v Banskej Bystrici. Aktuálne sa pri príprave koncepcie Starostlivého bývania venujeme analýze a nastavovaniu princípov prevádzky sociálneho nájomného bývania, princípov sprevádzania rodín (na základe ich potrieb) a plánovaniu ďalšieho rozvoja projektu (najmä v zmysle rozširovania portfólia bytov, ktoré vieme dať klientom do nájmu). Koncepcia Starostlivého bývania bude iba prvým krokom k tomu, aby sme sa ako organizácia pričinili o to, aby právo na bývanie nebolo na Slovensku iba deklarovanou, ale reálnou skutočnosťou.

„Projekt ‘Inovujeme sa!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.