Milí priatelia, hľadáme k nám do tímu sociálneho pracovníka s holistickým pohľadom na klienta, so skúsenosťou s prácou s rodinami a komunitnou prácou, schopného pracovať v tíme s odborníkmi z iných profesií, otvoreného novým prístupom a metódam práce. Práca tímu je založená na poskytovaní komplexnej starostlivosti rodine (rodičom aj deťom) s aplikáciou Harm Reduction prístupu, spolupráci viacerých odborníkov rôznych profesií pri podpore rodiny, s cieľom zabezpečiť nie len základné potreby rodiny, ale so zameraním na zotavenie a rozvoj každého člena rodiny ako aj rodiny ako celku. Našou túžbou je, aby každé dieťa, každý člen rodiny a každá rodina žili v bezpečí a mala reálnu možnosť naplno rozvíjať svoj potenciál a žiť svoju dôstojnosť.

Viac na https://www.profesia.sk/praca/nadacia-dedo-solidarita-s-detmi-z-detskych-domovov/O3674533

Info aj na https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1575152/rodinny-socialny-pracovnik