NADÁCIA DeDo v spolupráci so svojimi partnermi, najmä so Spoločnosťou Úsmev ako dar buduje na Slovensku centrá pomoci a sociálne bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Rovnako sa neustále venuje aj štipendijnému programu na podporu študentov vysokých a stredných škol zo sociálne slabého prostredia.

Verejná finančná zbierka “Vianoce s Úsmevom 2017” sa konala v termíne od 4. do 17. decembra 2017 v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a strednými školami na celom území Slovenska, konkrétne v 35 mestách.

Do zbierky sa zapojilo 76 stredných škôl a 1 079 študentov a dobrovoľníkov. Všetkým zapojeným školám a študentov ĎAKUJEME! Celková vyzbieraná suma činila 18 864,19 EUR. Taktiež ďakujeme Tatra banke za ústretovosť a pomoc pri bankových operáciách spojených so zbierkou. Výťažok tejto zbierky bude použitý na priamu pomoc rodinám v núdzi, štipendijnú podporu a pokračovanie rekonštrukcie krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci.