Naším poslaním je pomáhať deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách

Centrá pomoci

Budujeme krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi,
ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu
strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo

Štipendijná podpora

Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí,
zo znevýhodneného s cieľom zabezpečiť
ich integráciu do života

Vzdelávanie a konferencie

Organizujeme konferencie, workshopy,
prednášky, školenia a iné podobné podujatia
pre odbornú a laickú verejnosť

Alena Vachnová #InšpirujSa

Alena Vachnová, development manager z Nádácie DeDo ktorá sa venuje rodinám v kríze, prijala pozvanie ako speaker na výročnej Interaktívnej konferencii #InšpirujSa.😊Porozprávala o tom, akým spôsobom sa v nadácii snažia predchádzať vyňatiu detí z rodín a akým spôsobom riešia problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období.🤝🏠 #NadaciaVolkswagenSlovakia #InpirujSa #PomahameDalej #NadaciaDeDo

Uverejnil používateľ Nadácia Volkswagen Slovakia Pondelok 21. januára 2019

Alena Vachnová o tom,
čo robíme a na čom nám záleží

Nadácia Volkswagen Slovakia organizovala koncom roka 2018 výročnú Interaktívnu konferenciu #InšpirujSa, kde pozvala diskutovať aj zástupkyňu Nadácie DeDo Alenu Vachnovú a kde vzniklo aj toto video. Alena v ňom hovorí o tom, akým spôsobom sa v nadácii snažíme predchádzať vyňatiu detí z rodín a akým spôsobom riešime problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za pozvanie na konferenciu, za video a najmä za podporu nášho projektu Vincentínum – Centrum pre rodiny Košice – Šaca!

AKTUALITY

STAROSTLIVÉ BÝVANIE

Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov na Slovensku už 22 rokov pomáha rodinám s deťmi v ohrození a mladým dospelým po odchode z detských domovov. Počas celého obdobia fungovania Nadácia DeDo spoznáva priamo v teréne potreby rodín v ohrození a na ich základe prináša do sociálnej oblasti inovácie, pričom sa špecificky zameriava na najmenej rozvinuté regióny Slovenska – najmä Košický, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj.

Starostlivé bývanie ponúka dlhodobý nájom rodinám, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie alebo komerčný nájom. Okrem toho, že rodiny tu majú možnosť žiť nezávisle a sú integrované do bežného života miestnej komunity, majú zároveň k dispozícii podporu a poradenstvo multidisciplinárneho tímu (sociálny pracovník, psychológ, právnik, zdravotník), ktorý je schopný sprevádzať ich pri riešení častokrát veľmi komplexných životných situácií.

O projekte Vincentínum

Vincentínum Košice-Šaca má aktuálne 2 nájomné byty, ktoré boli dokončené a uvedené do prevádzky v septembri 2018, v roku 2019 budú dokončené ďalšie 2 a zrealizuje sa projektová príprava a stavebné konanie k ďalším 4 bytom s cieľom poskytovať v Košiciach – Šaci sociálne nájomné bývanie spolu 8 rodinám.

Otvorenie prvej časti centra Vincentínum

Po ročnom plánovaní a necelom ďalšom roku výstavby NADÁCIA DeDo v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar uviedla do života svoje ďalšie miesto pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Jeho prvé dve samostatné bytové jednotky požehnal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Budovanie druhej časti centra Vincentínum

Aktuálne prebiehajúce stavebné práce na druhej časti centra pomoci, kde vzniknú ďalšie dve bytové jednotky pre ohrozené rodiny.

Naše centrá pomoci deťom, mladým a rodinám v núdzi

Prvé centrum pomoci začalo pomáhať mladým po odchode z detského domova v roku 2002 v Dunajskej Lužnej. V roku 2007 bolo otvorené Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach. Prešovská Dorka poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v kríze od roku 2013. V tom istom roku sme otvorili Centrum Dorka vo Zvolene a Sociálny dom sv. Norberta v Jasove.

10

rokov budovania centier pomoci

7

centier pomoci

280

rodín v núdzi v starostlivosti

400

detí, ktoré nemuseli ísť do detského domova

[charitywp_intro btn_control=”1″ btn_link=”1″ number=”3″]

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom..

[charitywp_sponsors]