Naším poslaním je pomáhať deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách

Centrá pomoci

Budujeme krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi,
ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu
strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo

Štipendijná podpora

Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí,
zo znevýhodneného s cieľom zabezpečiť
ich integráciu do života

Vzdelávanie a konferencie

Organizujeme konferencie, workshopy,
prednášky, školenia a iné podobné podujatia
pre odbornú a laickú verejnosť

Alena Vachnová #InšpirujSa

Alena Vachnová, development manager z Nádácie DeDo ktorá sa venuje rodinám v kríze, prijala pozvanie ako speaker na výročnej Interaktívnej konferencii #InšpirujSa.😊Porozprávala o tom, akým spôsobom sa v nadácii snažia predchádzať vyňatiu detí z rodín a akým spôsobom riešia problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období.🤝🏠 #NadaciaVolkswagenSlovakia #InpirujSa #PomahameDalej #NadaciaDeDo

Uverejnil používateľ Nadácia Volkswagen Slovakia Pondelok 21. januára 2019

Alena Vachnová o tom,
čo robíme a na čom nám záleží

Nadácia Volkswagen Slovakia organizovala koncom roka 2018 výročnú Interaktívnu konferenciu #InšpirujSa, kde pozvala diskutovať aj zástupkyňu Nadácie DeDo Alenu Vachnovú a kde vzniklo aj toto video. Alena v ňom hovorí o tom, akým spôsobom sa v nadácii snažíme predchádzať vyňatiu detí z rodín a akým spôsobom riešime problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za pozvanie na konferenciu, za video a najmä za podporu nášho projektu Vincentínum – Centrum pre rodiny Košice – Šaca!

AKTUALITY

STAROSTLIVÉ BÝVANIE

Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov na Slovensku už 22 rokov pomáha rodinám s deťmi v ohrození a mladým dospelým po odchode z detských domovov. Počas celého obdobia fungovania Nadácia DeDo spoznáva priamo v teréne potreby rodín v ohrození a na ich základe prináša do sociálnej oblasti inovácie, pričom sa špecificky zameriava na najmenej rozvinuté regióny Slovenska – najmä Košický, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj.

Starostlivé bývanie ponúka dlhodobý nájom rodinám, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie alebo komerčný nájom. Okrem toho, že rodiny tu majú možnosť žiť nezávisle a sú integrované do bežného života miestnej komunity, majú zároveň k dispozícii podporu a poradenstvo multidisciplinárneho tímu (sociálny pracovník, psychológ, právnik, zdravotník), ktorý je schopný sprevádzať ich pri riešení častokrát veľmi komplexných životných situácií.

O projekte Vincentínum

Vincentínum Košice-Šaca má aktuálne 2 nájomné byty, ktoré boli dokončené a uvedené do prevádzky v septembri 2018, v roku 2019 budú dokončené ďalšie 2 a zrealizuje sa projektová príprava a stavebné konanie k ďalším 4 bytom s cieľom poskytovať v Košiciach – Šaci sociálne nájomné bývanie spolu 8 rodinám.

Otvorenie prvej časti centra Vincentínum

Po ročnom plánovaní a necelom ďalšom roku výstavby NADÁCIA DeDo v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar uviedla do života svoje ďalšie miesto pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Jeho prvé dve samostatné bytové jednotky požehnal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Budovanie druhej časti centra Vincentínum

Aktuálne prebiehajúce stavebné práce na druhej časti centra pomoci, kde vzniknú ďalšie dve bytové jednotky pre ohrozené rodiny.

Naše centrá pomoci deťom, mladým a rodinám v núdzi

Prvé centrum pomoci začalo pomáhať mladým po odchode z detského domova v roku 2002 v Dunajskej Lužnej. V roku 2007 bolo otvorené Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach. Prešovská Dorka poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v kríze od roku 2013. V tom istom roku sme otvorili Centrum Dorka vo Zvolene a Sociálny dom sv. Norberta v Jasove.

10

rokov budovania centier pomoci

7

centier pomoci

280

rodín v núdzi v starostlivosti

400

detí, ktoré nemuseli ísť do detského domova

Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná

Od  roku 2002 pomáha mladým ľudom, ktorí opustili brány detských domovov.

Čítať viac

Centrum DORKA Košice

Je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne ťažkú sociálnu situáciu rodiny, ktorá sa ocitla v núdzi.

Čítať viac

Centrum DORKA Prešov

Poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v krízových životných situáciách od roku 2016 s rozšírenou kapacitou 80 osôb.

Čítať viac

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom..