Naším poslaním je pomáhať deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách

Centrá pomoci

Budujeme krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi,
ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu
strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo

Štipendijná podpora

Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí,
zo znevýhodneného s cieľom zabezpečiť
ich integráciu do života

Vzdelávanie a konferencie

Organizujeme konferencie, workshopy,
prednášky, školenia a iné podobné podujatia
pre odbornú a laickú verejnosť

Najlepším miestom pre život dieťaťa je rodina

AKTUALITY

Aj diskriminácia sa nás dotýka!

Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby

Čítať viac

10

rokov budovania centier pomoci

7

centier pomoci

280

rodín v núdzi v starostlivosti

400

detí, ktoré nemuseli ísť do detského domova

O projekte Vincentínum

NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Poslaním nadácie je pomáhať osamelým rodičom s deťmi v krízových situáciách, rodinám v núdzi, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a taktiež budovať krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi, ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo.

V mestskej časti Košice – Šaca, ktorá sa nachádza na okraji mesta Košice, s vysokým počtom detí a rodín v núdzi, pracujeme už niekoľko rokov.

Rekonštrukčné práce a rozširovanie budovy sme započali v roku 2017. Prístavba domu je už momentálne pod strechou s uzatvorenými oknami a dverami a v tomto čase pracujeme na jej interiérovom dokončení. Vzhľadom na havarijný stav pôvodného domu /na obr./ sme po nezávislom odbornom posúdení pristúpili k jeho zbúraniu. V jeho základových obrysoch bude vybudovaná obdobná stavba, avšak už energeticky a technicko- zdravotne efektívna. Krízové centrum Vincentínum nielenže poskytne prístrešok pre štyri rodiny (až 15 detí, 20 ľudí celkovo), ale stane sa centrom pre poskytovanie sociálnych služieb aj mnohým rodinám v susedstve, čo je mimoriadne potrebné.

Otvorenie prvej časti centra Vincentínum

Po ročnom plánovaní a necelom ďalšom roku výstavby NADÁCIA DeDo v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar uviedla do života svoje ďalšie miesto pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Vďaka prvotnému daru vincentínskej rodiny v Mestskej časti Košice - Šaca na pozemku s už viac ako 100 – ročnou charitatívnou tradíciou vyrástla prvá časť krízového centra Vincentínum. Jeho prvé dve samostatné bytové jednotky požehnal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Podporte projekt výstavby 2. časti centra Vincentínum!

Naše centrá pomoci deťom, mladým a rodinám v núdzi

Prvé centrum pomoci začalo pomáhať mladým po odchode z detského domova v roku 2002 v Dunajskej Lužnej. V roku 2007 bolo otvorené Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach. Prešovská Dorka poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v kríze od roku 2013. V tom istom roku sme otvorili Centrum Dorka vo Zvolene a Sociálny dom sv. Norberta v Jasove.

Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná

Poskytuje od  roku 2002 sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorí opustili brány detských domovov.

Čítať viac

Centrum DORKA Košice

Je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne ťažkú sociálnu situáciu rodiny, ktorá sa ocitla v núdzi.

Čítať viac

Centrum DORKA Prešov

Poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v krízových životných situáciách od roku 2016 s rozšírenou kapacitou 80 osôb.

Čítať viac

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom..