Naším poslaním je pomáhať deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách

Centrá pomoci

Budujeme krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi,
ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu
strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo

Štipendijná podpora

Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí,
zo znevýhodneného s cieľom zabezpečiť
ich integráciu do života

Vzdelávanie a konferencie

Organizujeme konferencie, workshopy,
prednášky, školenia a iné podobné podujatia
pre odbornú a laickú verejnosť

Najlepším miestom pre život dieťaťa je rodina

AKTUALITY

10

rokov budovania centier pomoci

7

centier pomoci

280

rodín v núdzi v starostlivosti

400

detí, ktoré nemuseli ísť do detského domova

O projekte Vincentínum

NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Poslaním nadácie je pomáhať osamelým rodičom s deťmi v krízových situáciách, rodinám v núdzi, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a taktiež budovať krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi, ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo.

V mestskej časti Košice – Šaca, ktorá sa nachádza na okraji mesta Košice, s vysokým počtom detí a rodín v núdzi, pracujeme už niekoľko rokov.

Rekonštrukčné práce a rozširovanie budovy sme započali v roku 2017. Prístavba domu je už momentálne pod strechou s uzatvorenými oknami a dverami a v tomto čase pracujeme na jej interiérovom dokončení. Vzhľadom na havarijný stav pôvodného domu /na obr./ sme po nezávislom odbornom posúdení pristúpili k jeho zbúraniu. V jeho základových obrysoch bude vybudovaná obdobná stavba, avšak už energeticky a technicko- zdravotne efektívna. Krízové centrum Vincentínum nielenže poskytne prístrešok pre štyri rodiny (až 15 detí, 20 ľudí celkovo), ale stane sa centrom pre poskytovanie sociálnych služieb aj mnohým rodinám v susedstve, čo je mimoriadne potrebné.

Podporte projekt výstavby centra Vincentínum!

Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná

Poskytuje od  roku 2002 sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorí opustili brány detských domovov.

Čítať viac

Centrum DORKA Košice

Je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne ťažkú sociálnu situáciu rodiny, ktorá sa ocitla v núdzi.

Čítať viac

Centrum DORKA Prešov

Poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v krízových životných situáciách od roku 2016 s rozšírenou kapacitou 80 osôb.

Čítať viac

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom..