Naším poslaním je pomáhať deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách

Centrá pomoci

Budujeme krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi,
ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu
strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo

Štipendijná podpora

Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí,
zo znevýhodneného s cieľom zabezpečiť
ich integráciu do života

Vzdelávanie a konferencie

Organizujeme konferencie, workshopy,
prednášky, školenia a iné podobné podujatia
pre odbornú a laickú verejnosť

Najlepším miestom pre život dieťaťa je rodina

Alena Vachnová #InšpirujSa

Alena Vachnová, development manager z Nádácie DeDo ktorá sa venuje rodinám v kríze, prijala pozvanie ako speaker na výročnej Interaktívnej konferencii #InšpirujSa.😊Porozprávala o tom, akým spôsobom sa v nadácii snažia predchádzať vyňatiu detí z rodín a akým spôsobom riešia problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období.🤝🏠 #NadaciaVolkswagenSlovakia #InpirujSa #PomahameDalej #NadaciaDeDo

Uverejnil používateľ Nadácia Volkswagen Slovakia Pondelok 21. januára 2019

Alena Vachnová o tom,
čo robíme a na čom nám záleží

Nadácia Volkswagen Slovakia organizovala koncom roka 2018 výročnú Interaktívnu konferenciu #InšpirujSa, kde pozvala diskutovať aj zástupkyňu Nadácie DeDo Alenu Vachnovú a kde vzniklo aj toto video. Alena v ňom hovorí o tom, akým spôsobom sa v nadácii snažíme predchádzať vyňatiu detí z rodín a akým spôsobom riešime problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za pozvanie na konferenciu, za video a najmä za podporu nášho projektu Vincentínum – Centrum pre rodiny Košice – Šaca!

AKTUALITY

10

rokov budovania centier pomoci

7

centier pomoci

280

rodín v núdzi v starostlivosti

400

detí, ktoré nemuseli ísť do detského domova

O projekte Vincentínum

NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Poslaním nadácie je pomáhať osamelým rodičom s deťmi v krízových situáciách, rodinám v núdzi, mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a taktiež budovať krízové centrá, v ktorých rodiny s deťmi, ktoré čelia najzložitejšej sociálnej situácii, nájdu strechu nad hlavou, odbornú pomoc a poradenstvo.

V mestskej časti Košice – Šaca, ktorá sa nachádza na okraji mesta Košice, s vysokým počtom detí a rodín v núdzi, pracujeme už niekoľko rokov.

Krízové centrum Vincentínum nielenže poskytne prístrešok pre štyri rodiny (až 15 detí, 20 ľudí celkovo), ale stane sa centrom pre poskytovanie sociálnych služieb aj mnohým rodinám v susedstve, čo je mimoriadne potrebné. Rekonštrukčné práce a rozširovanie budovy sme započali v roku 2017. Prvá časť centra je už momentálne v prevádzke a aktuálne prebiehajú práce na budovaní druhej časti centra. /na obr./

Otvorenie prvej časti centra Vincentínum

Po ročnom plánovaní a necelom ďalšom roku výstavby NADÁCIA DeDo v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar uviedla do života svoje ďalšie miesto pomoci rodinám v zložitých životných situáciách. Vďaka prvotnému daru vincentínskej rodiny v Mestskej časti Košice - Šaca na pozemku s už viac ako 100 – ročnou charitatívnou tradíciou vyrástla prvá časť krízového centra Vincentínum. Jeho prvé dve samostatné bytové jednotky požehnal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Budovanie druhej časti centra Vincentínum

Aktuálne prebiehajúce stavebné práce na druhej časti centra pomoci, kde vzniknú ďalšie dve bytové jednotky pre ohrozené rodiny.

Naše centrá pomoci deťom, mladým a rodinám v núdzi

Prvé centrum pomoci začalo pomáhať mladým po odchode z detského domova v roku 2002 v Dunajskej Lužnej. V roku 2007 bolo otvorené Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach. Prešovská Dorka poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v kríze od roku 2013. V tom istom roku sme otvorili Centrum Dorka vo Zvolene a Sociálny dom sv. Norberta v Jasove.

Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná

Poskytuje od  roku 2002 sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorí opustili brány detských domovov.

Čítať viac

Centrum DORKA Košice

Je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne ťažkú sociálnu situáciu rodiny, ktorá sa ocitla v núdzi.

Čítať viac

Centrum DORKA Prešov

Poskytuje pomoc a prístrešie mamám, deťom a rodinám v krízových životných situáciách od roku 2016 s rozšírenou kapacitou 80 osôb.

Čítať viac

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom..