ADRESA

NADÁCIA DeDo
- Solidarita s deťmi
z detských domovov
Hemerkova 28
040 23 Košice

TELEFÓN

+421 911 99 11 53

EMAIL

info@nadaciadedo.sk

ZMLUVNÉ ÚDAJE

IČO: 30 688 388
DIČ: 2021302855
IČ pre DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK10 1100 0000 0026 6311 0007
Zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-96/194-1

CENTRUM DORKA PREŠOV

Lomnická 30, 080 05 Prešov

+421 51 77 54 604

presov@centrumdorka.sk

www.centrumdorka.sk

CENTRUM DORKA KOŠICE

29, Hemerkova 28, 040 23 Košice

+421 55 2304 390

riaditelka@centrumdorka.sk

www.centrumdorka.sk

DOMOVSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM

Jánošíkovská 791, 900 42 Dunajská Lužná

+421 2 45 98 01 36

riaditel@dvcno.sk

www.dvcno.sk