ADRESA

Nadácia DEDO
Hemerkova 28
040 23 Košice

TELEFÓN

+421 911 99 11 53

EMAIL

info@nadaciadedo.sk

ZMLUVNÉ ÚDAJE

IČO: 30 688 388
DIČ: 2021302855
IČ pre DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK10 1100 0000 0026 6311 0007
Zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-96/194-1