Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovensko za podporu nášho projektu Vincentínum – Centrum pre rodiny Košice-Šaca aj za príležitosť odprezentovať našu spoluprácu na Interaktívnej konferencii #InšpirujSa!, ktorú sa konala v priestoroch Satori Stage v Bratislave utorok 20. novembra 2018. Pozrite si fotky a živý záznam z diskusie, kde Alena Vachnová a ďalšie 4 zástupkyne z mimovládnych organizácií z celého Slovenska diskutovali o financovaní tretieho sektora a možnostiach získavania financií z korporátnych a súkromných nadácií a od individuálnych donorov.

Živý záznam z diskusie

Interaktívna konferencia #InspirujSa - pokračujeme diskusiou s organizáciami! 🙂

Uverejnil používateľ Nadácia Volkswagen Slovakia Utorok 20. november 2018