Dnes začína celomesačná októbrová charitatívna kampaň Pomáhať je šupa!, ktorú v jedinečnom partnerstve spoločne pripravili Nadácia DEDO a spoločnosť LABAŠ s.r.o. Výťažok z kampane, ktorým bude finančná suma vo výške 10 % z maloobchodnej predajnej ceny každého kilogramu predaných banánov v 29 predajniach Fresh Plus na východe Slovenska, bude použitý na rozvoj kľúčového projektu Nadácie DEDO – projektu Starostlivé bývanie, zameraného na pomoc rodinám v núdzi. Projekt spája sociálne nájomné bývanie s profesionálnou podporou odborníkov z viacerých profesií, ktorí pomôžu rodinám v komplexnej situácii udržať si bývanie a rozvíjať potenciál rodiny ako celku, ale aj potenciál každého jej člena, teda rodičov aj detí.

Potraviny Fresh Plus sa rozhodli spojiť s Nadáciou Dedo, ktorá sa už 22 rokov venuje starostlivosti o bývanie pre rodiny a deti v ohrození. Partnerstvo spoločnosti LABAŠ s.r.o. a Nadácie DEDO je unikátne v niekoľkých smeroch: spája partnerov z odlišných sektorov (obchodnú spoločnosť a mimovládnu organizáciu); obe organizácie pôsobia prioritne na východe Slovenska, takže sú príkladom výnimočného a silného regionálneho partnerstva; kampaň je výsledkom dlhodobej spolupráce; organizácie sa spojili v kampani s cieľom pomáhať konkrétnej cieľovej skupine, a to rodinám v núdzi a to z jednoduchého dôvodu – pretože rodiny patria domov.

Sprievodnými aktivitami kampane budú prezentácia kampane na Expo Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach počas prvého októbrového víkendu a spoločná prezentácia kampane na Polievkovom festivale dňa 12.októbra 2019 v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach. Spoločnosť LABAŠ s.r.o. je pod značkou Fresh partnerom oboch podujatí a svoju rolu partnera sa v  oboch prípadoch rozhodla využiť na podporu kampane Pomáhať je šupa! Zákazníci supermarketov Fresh Plus budú mať možnosť podporiť Nadáciu DEDO okrem nákupu banánov aj priamym darom zaslaným prostredníctvom darovacej stránky https://nadaciadedo.sk/pomahatjesupa/.