Nadácia DEDO získaním grantu v rámci programu Active Citizen Fund – Slovakia dostala okrem iného možnosť rozvíjať svoje komunikačné a fundraisingové aktivity. Súčasťou celého procesu je samozrejme veľa diskusií a plánovania, vytvárania nových projektov a skúšania nových prístupov. Výsledkom však bude niekoľko aktivít, ktoré nadáciu, veríme, zviditeľnia nie len na východnom Slovensku. Do konca tohto roka by sme verejnosti radi viac povedali o kľúčovej téme, ktorej sa venujeme, a to je bytová núdza a bezdomovectvo rodín, ale aj jednotlivcov. Budeme tiež hovoriť o riešeniach, ktoré v tejto oblasti testujeme a ponúkame prostredníctvom nášho projektu Starostlivé bývanie. Starostlivé bývanie je našou aplikáciou prístupu Housing First (Bývanie ako prvé) a zahŕňa sociálne nájomné bývanie aj odborné sprevádzanie a podporu rodín. Už dnes však rodiny v Starostlivom bývaní sprevádza v náročných životných situáciách multidisciplinárny tím odborníkov (sociálny pracovník, zdravotník, právnik) a o pár týždňov budeme vedieť poskytovať bývanie rodinám až v 11 bytoch. O tomto aj o našich ďalších plánoch sa dozviete prostredníctvom kampaní zrealizovaných v spolupráci s niekoľkými partnermi, a to nielen v online priestore. Naším cieľom je informovať Vás a získať Vašu podporu, aby sme spoločne mohli aj na projekte Starostlivého bývania ukázať, že „Rodina patrí domov“ a ukončovať bezdomovectvo rodín je na Slovensku možné.

„Projekt ‘Inovujeme sa!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.