Mesiac október bol už piatym mesiacom realizácie projektu Inovujeme sa! podporeného grantom ACF. V oblasti komunikácie a fundraisingu bola jeho hlavnou náplňou kampaň POMÁHAŤ JE ŠUPA!, ktorú sme realizovali v spolupráci s LABAŠ s.r.o. v sieti 29 supermarketov Fresh Plus na východnom Slovensku. Kampaň zameraná na zákazníkov siete Fresh Plus bola výsledkom dlhoročného partnerstva Nadácie DEDO a LABAŠ s.r.o. a bola príležitosťou zviditeľniť toto partnerstvo práve medzi medzi zákazníkmi siete. Nesmierny prínos pre stabilizovanie financovania nadácie mal finančný výťažok kampane, ktorý Nadácii DEDO umožní ďalej rozvíjať koncept Starostlivého bývania (bývanie s podporou) založeného na prístupe Housing First.

Práve Starostlivé bývanie v zmysle sociálneho nájomného bývania s multidisciplinárnou odbornou podporou poskytovanou priamo doma je programom, na ktorý sme zamerali našu pozornosť v oblasti rozvoja činnosti nadácie. V spolupráci s našou externou konzultantkou Barborou Bírovou z Platformy pro sociální bydlení z Prahy sme sa na interných workshopoch dozvedeli viac o prístupe Housing First, jeho princípoch a skúsenostiach z jeho aplikácie v Českej republike. Diskutovali sme tiež o spôsoboch, ako komunikovať o téme bezdomovectva a čomu sa pri komunikácii o tejto téme určite vyhnúť. V týchto dňoch začíname pracovať na koncepcii programu Starostlivé bývanie, ktorá bude naším manuálom pre rozvoj prístupu Housing First v projektoch Nadácie DEDO. Tešíme sa na ďalšie mesiace spolupráce a na výsledky, ktoré nie len že v závere projektu radi odprezentujeme odbornej verejnosti, ale ešte radšej ich budeme uvádzať do praxe.

Počas mesiaca október sme sa tiež intenzívne venovali advokačným aktivitám na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, zúčastnili sme sa na workshope organizovanom OZ Proti prúdu zameranom na participáciu ľudí bez domova pri riešeniach bezdomovectva pod vedením Elišky Černej, prezentovali sme prístup Housing First na Alumni Engagement Summite organizovanom Asociáciou absolventov Fulbrightovho programu dňa 26.10.2019 v Jasnej a účastníkom seminára Metódy sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami dňa 30.10.2019 na Teologickej fakulte Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku.